From Industry 4.0 to Green.0

Əsas Biznes İstiqamətləri

Rəqəmsal Transformasiya

image

Enerji Keçidi

image

İnkoel şirkətini digərlərindən fərqləndirən nədir?

Biz qlobal miqyasda müştərilərimizə müasir texnologiyalar, məhsullar və həllər portfelini təklif edən ekoloji cəhətdən təmiz bərpa olunan enerji və sistem inteqrator şirkətiyik. İmkanlarımız və tam diqqətimiz Rəqəmsal Transformasiya və Enerji Keçid tendensiyaları vasitəsilə avtomatlaşdırma və təmiz texnologiya problemlərinin həllinə yönəldilir.

İmkanlarımız

Biz aşağıdakı sahələrdə həllər təklif edirik.
image

Təmiz enerji keçidini sürətləndirərək karbon qazının tullantısını azaltmaq

image

Sənaye avtomatlaşdırılması sahəsində təcrübəmizə əsaslanaraq, biz sizin ehtiyaclarınızı ödəmək üçün geniş çeşiddə texnoloji həllər təklif edirik. Proseslərin avtomatlaşdırılması həlləri və xidmətləri sahəsində təcrübəmiz məqsədlərinizə çatmağınıza kömək edəcəkdir.

image

Elektrik maşın istifadəçilərinə daha səmərəli şarj etmə sistemini təqdim edərək bu maşınların inkişafına sürətləndirmək

image

Sənaye IoT həllər yerli olaraq bütün OT aktivləri və sistemlərindən məlumatları toplayır, normallaşdırır və saxlayır. İstifadəyə hazır verilənlər istehsalatlarda real vaxt analitikasını gücləndirir və daha strateji məlumat təşəbbüsləri üçün istənilən bulud sistemi ilə təhlükəsiz şəkildə paylaşıla bilər.

image

Bu gün vasitələr demək olar ki, hər hansı bir istehsalın ayrılmaz və zəruri hissəsidir. Onların köməyi ilə müxtəlif texnoloji proseslərə nəzarət həyata keçirilir, məhsulların xüsusiyyətləri, keyfiyyətləri və parametrləri qiymətləndirilir.

image

Enerji Nəzarət Sistemimiz sizə nə qədər enerji istifadə etdiyiniz, əsas yüklərinizin nə olduğu, elektrik enerjisindən ən çox nə vaxt istifadə etdiyiniz, bunun üçün nə qədər ödədiyiniz və istifadə etdiyiniz gücün keyfiyyəti barədə sizə məlumat verir.

Hamısı
Enerji
Sənaye

Məqsədimiz

Gələcək üçün daha təmiz və yaşıl bir dünya qurarkən, bu gün ehtiyac duyulan ağıllı mikro şəbəkə enerjisi, elektrik maşınları üçün şarj infaksturu və rəqəmsal avtomatlaşdırma həllərini təmin etmək.
Elektrik maşınları üçün şarj infrastukturu

Elektrik maşın istifadəçilərinə daha səmərəli şarj etmə sistemini təqdim edərək bu maşınların inkişafına sürətləndirmək

Dekarbonizasiya

İqlim dəyişikliyi texnologiyada əhəmiyyətli irəliləyişlər olmadan həll edilə bilməz.

Rəqəmsallaşma

Rəqəmsal proseslərin avtomatlaşdırılması prosesləri avtomatlaşdırmaq üçün rəqəmsal texnologiyadan istifadə üsulu kimi müəyyən edilir

Enerji Keçidi

Enerji keçidi qlobal enerji sektorunun neft, təbii qaz və kömür daxil olmaqla, fosil əsaslı enerji istehsalı və istehlak sistemlərindən külək və günəş kimi bərpa olunan enerji mənbələrinə, eləcə də litium-ion batareyalara keçidinə aiddir.

Partnyorlar