image

Rəqəmsal Transformasiya

Rəqəmsal transformasiya yenilik və məhsuldarlığı sürətləndirən vasitədir. Bu gün sənaye təşkilatlarının yalnız 16%-i müəssisə miqyasında rəqəmsal transformasiya keçmişdir. Şirkətlər investisiyalarını uğurlu etməyə mübarizə apardıqları üçün cəhdlərin əksəriyyəti yanlış sonluqlarla nəticələnir.